Kontakty

Telefonické kontakty:

Marián Kurta ml.
0907 533 802
email: ezvar@ezvar.sk

Kamenná predajňa: Jesenná 12, 080 05 Prešov

Fakturačná adresa: 

KUTRADE s.r.o. Župčany 412
080 01 Prešov

IČO: 51264625
IČ DPH: SK 2120647166

Zapísaná na OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č.: 36462/P

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2901439941/8330
IBAN: SK7083300000002901439941
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6,
080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk