Fronius TransSteel 3500c SET

Kód: 49-0420-0070
Cena na dotaz
Neohodnotené
€1 €0,83 bez DPH
opýtať sa na cenu a dostupnosť

Detailné informácie

Podrobný popis

INTERAKTÍVNY PREVÁDZKOVÝ NÁVOD

 • Multiprocesný typový rad zariadení TransSteel ponúka všetky tri zváracie procesy: MIG/MAG, TIG a zváranie obaľovanou elektródou na vysokej úrovni
 • Či už na stavenisku alebo v dielni, zvárač je vždy flexibilný a vybavený na rôzne spôsoby použitia
 • TransSteel 3500 Compact je najsilnejším multiprocesným zváracím systémom z radu TransSteel
 • Bez ohľadu na zvolený zvárací proces má zvárač k dispozícii 350A so 40 % dobou zapnutia
 • Okrem toho rozsahu výkonu je možné zvoliť aj chladenie vodou

JEDNO ZARIADENIE – VŠETKY APLIKÁCIE RUČNÉHO ZVÁRANIA

   pw-TransSteelCompact-Nutzen-01-Multiprozess

 • Vďaka kombinácii zvárania MIG/MAG, TIG a elektródového zvárania v jedinom zariadení nie je potrebný nákup ďalších zváracích systémov.
 • Pokiaľ ide o zvárací výkon jednotlivých zváracích procesov, nezistil sa žiaden rozdiel v porovnaní s jednoprocesnými zariadeniami.

      pw-TransSteelCompact-Nutzen-02-Kennlinien

118 CHARAKTERISTÍK*

 • Oceľové, CrNi, AlMg, AlSi, jadrové, rutilové FCW, bázickéFCW drôty s vlastnou ochranou
 • Priemer drôtu 0,8 – 1,2 mm
 • Možnosť použitia ôsmich rôznych zmesí plynov

   pw-TransSteelCompact-Nutzen-03-123Schritte

LEN TRI KROKY A MÔŽETE ZVÁRAŤ

 • Intuitívna koncepcia obsluhy umožňuje zváračovi okamžité uvedenie do prevádzky – bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí o zariadení.
 • Všetky dôležité parametre sú viditeľné a nastaviteľné na prednej strane zariadenia.
 • Aby bolo možné začať zvárať, musí byť zvolený aspoň plyn, priemer drôtu a hrúbka materiálu.

  pw-TransSteelCompact-Nutzen-04-Weniger-Nacharbeit (1)

O 70 % NIŽŠIA POTREBA DODATOČNÉHO OPRACOVANIA, O 30 % RÝCHLEJŠIE ZVÁRANIE

 • Pulzná funkcia zariadenia TransSteel 3000C umožňuje vyššie rýchlosti zvárania materiálu s väčšou hrúbkou.
 • Vďaka pulznému oblúku sa tiež znižuje potreba dodatočného opracovania, pretože dochádza k menšej tvorbe rozstrekov pri zváraní.
 •  Maximálny počet charakteristík (TransSteel 3000 C Pulse) sa líši v závislosti od verzie

ZVÁRACIE FUNKCIE MIG/MAG

pw-TransSteelCompact-MIG-MAG-03

PULZNÉ -ZVÁRANIE RÝCHLO A POD KONTROLOU

 • S novým systémom TransSteel 3000C Pulse si do typového radu zariadení TransSteel našiel cestu aj pulzný elektrický oblúk.
 • Toto nastavenie je ľahko ovládateľné v hlavnej ponuke a umožňuje kontrolované zváranie v oblasti prechodového elektrického oblúka.

BODOVÉ A INTERVALOVÉ
ZVÁRANIE BEZ DEFORMÁCIE MATERIÁLU

 • Pomocou režimu bodového zvárania je možné rovnomerne umiestniť zváracie body.
 • Čas prestávky medzi intervalmi je možné ľubovoľne zvoliť, a preto sa ideálne hodí na stehovanie zvarencov.
 • Intervalové zváranie nevytvára len šupinový vzhľad zvaru.
 • Menšie vnášanie tepla znižuje aj možnosť deformácie materiálu pri zváraní tenkých plechov.

pw-TransSteelCompact-MIG-MAG-02

ŠPECIÁLNY 4-TAKTNÝ
REŽIM PRE STABILNEJŠÍ ELEKTRICKÝ OBLÚK

 • Prevádzkový režim „špeciálny 4-taktný režim“ sa hodí najmä na zváranie vo vyššom rozsahu výkonu.
 • V špeciálnom 4-taktnom režime sa spustenie zvárania uskutočňuje s nižším výkonom.
 • To umožňuje jednoduchšiu stabilizáciu elektrického oblúka.

SYNCHROPULSE
ŠUPINATÝ VZHĽAD ZVARU PRI ZLIATINÁCH HLINÍKA

 • Voliteľná funkcia SynchroPulse sa odporúča pri zváraní zliatin hliníka, pri ktorých sa požaduje šupinatý vzhľad zvarov.
 • Tento efekt sa dosahuje prostredníctvom zváracieho výkonu, ktorý sa mení medzi dvomi pracovnými bodmi.
 • ! Funkcia SynchroPulse funguje v režime štandardn ého synergického zvárania a pulzného synergického zvárania – no len u zariadenia TransSteel 3000C Pulse.

STEEL TRANSFER TECHNOLOGY

 •  STEEL je univerzálna charakteristika pre jednoduché a rýchle zváranie. 
 •  STEEL ROOT je charakteristika osobitne vyvinutá na zváranie koreňovej vrstvy. Vyznačuje sa obzvlášť dobrou schopnosťou premostenia medzery, resp. vyplnenia širokých medzier.
 •  STEEL DYNAMIC je charakteristika s obzvlášť tvrdým a koncentrovaným elektrickým oblúkom. Výsledkom sú vysoké rýchlosti zvárania a hlboký závar.
 • Charakteristiky PCS (Pulse Controlled SprayArc)* umožňujú kombináciu prechodového a sprchového elektrického oblúka – výsledkom je hlbší závar pri minimálnej tvorbe rozstrekov. 

* TransSteel 3000C Pulse

pw-TransSteelCompact-MIG-MAG-04

KOREKCIE V ZVÁRACOM REŽIME

Pomocou parametrov Korekcia dĺžky elektrického oblúka a Dynamika je možné dodatočne optimalizovať výsledok zvárania.

KOREKCIA DĹŽKY ELEKTRICKÉHO OBLÚKA
NA ZMENU CHARAKTERISTIKY ELEKTRICKÉHO OBLÚKA

 kratší elektrický oblúk, zníženie zváracieho napätia
o neutrálny elektrický oblúk
+ dlhší elektrický oblúk, zvýšenie zváracieho napätia

DYNAMIKA
NA OVPLYVNENIE DYNAMIKY SKRATU V MOMENTEPRENOSU KVAPKY

 tvrdý a stabilný elektrický oblúk
o neutrálny elektrický oblúk
+ mäkký elektrický oblúk bez rozstrekov

KOREKCIA PULZU
NA KOREKCIU PULZNEJ ENERGIE PRI PULZNOMELEKTRICKOM OBLÚKU

– menšia sila uvoľňovania kvapiek
neutrálna sila uvoľňovania kvapiek
+ zvýšená sila uvoľňovania kvapiek

ZVÁRACIE FUNKCIE TIG

pw-TransSteelCompact-WIG-01

 PULZNÉ ZVÁRANIE TIG

Pulzné zváranie TIG sa používa predovšetkým pri zváraní v nútených polohách alebo pri zváraní obzvlášť tenkých materiálov. Rozsah nastavenia pri pulznom zváraní je v rozmedzí 1 Hz až 990 Hz.

TAC- FUNKCIA STEHOVANIA

Prostredníctvom pulzných prúdov sa tavný kúpeľ rozkmitá. To uľahčuje zostehovanie konštrukčných dielov a skracuje trvanie stehovania. Pulzný elektrický oblúk uľahčuje zvárací proces pri veľmi tenkých materiáloch, pretože vo fázach s menším množstvom prúdu sa vnáša o niečo nižšia teplota.

 • Až 50 % úspora času pre používateľa v porovnaní s bežným stehovaním
 • Rýchle zvarenie bodov stehovania bez spálenia hrán
 • Nepatrné nábehové farby na mieste stehovania
 • Funkcia bodového zvárania

pw-TransSteelCompact-WIG-02

KONTAKTNÉ ZAPAĽOVANIE

Presné kontaktné zapaľovanie je porovnateľné s vysokofrekvenčným zapaľovaním a prispieva k jednoduchosti obsluhy.

ČAS PREDFUKU PLYNU + DOPRÚDENIE PLYNU

V závislosti od nastaveného zváracieho prúdu TransSteel automaticky vypočíta trvanie optimálneho doprúdenia plynu. Vylepšuje sa tým plynová ochrana konca zvarového spoja a volfrámovej elektródy.

FUNKCIE ZVÁRANIA OBAĽOVANOU ELEKTRÓDOU

pw-TransSteelCompact-E-Hand-01

 ANTI-STICK FUNKCIA- ZABRAŇUJE ZLEPENIU ELEKTRÓDY

Pri výskyte skratu (zlepenie elektródy pri elektródovom zváraní) sa zvárací proces okamžite preruší. Tým sa zabráni vyžíhaniu elektródy, resp. vážnejším chybám zvarových spojov.

HOTSTART FUNKCIA-PRI ZAPAĽOVANÍ ELEKTRICKÉHO OBLÚKA

Aby sa elektróda dala ľahšie zapáliť, prúd v zváracom systéme sa pri zapaľovaní na zlomok sekundy zvýši.

pw-TransSteelCompact-E-Hand-02

DYNAMIKA- ŠUPINATÝ VZHĽAD ZVAROV PRI PRI ZVÁRANÍ ZLIATIN HLINÍKA

Ak sa bázické elektródy zvaria pomocou prechodu materiálu vo veľkých kvapkách za nízkeho prúdu (s nižším zaťažením), hrozí nebezpečenstvo zlepenia. S cieľom vylúčiť toto riziko sa krátko pred zlepením dodá na zlomok sekundy vyšší prúd. Elektróda horí voľne a zlepeniu sa zabráni.

FUNKCIA EXPORTOVANIA POMOCOU USB KĽÚČA

K zadnej časti zariadenia je možné pripojiť USB kľúč (v rozsahu dodávky pri voliteľnej funkcii Easy Documentation). Prostredníctvom pripojeného USB kľúčaje možné exportovať CSV súbor so zváracími údajmi. 

EASY DOCUMENTATION ZAZNAMENÁVANIE PARAMETROV

Prostredníctvom funkcie Easy Documentation je možné zaznamenať nasledujúce zváracie parametre:

 • ID prúdového zdroja
 • Číslo firmvéru
 • Sériové číslo
 • Zvárací postup (ručné, štandardné, pulzné zváranie, TIG, MMA)
 • Prúd/napätie/posuv drôtu vo fáze hlavného procesu
 • Výkon na základe okamžitých hodnôt „IP“ (Instantaneous Power (okamžitý príkon)) – energia/čas(v hlavnej fáze procesu)
 • Energia na základe okamžitých hodnôt „IE“(Instantaneous energy – okamžitá energia) v priebehucelého zvárania
 • Prúd motora prúd (v hlavnej fáze procesu)
 • Časový údaj hh: mm: ss v čase začiatku prietoku prúdu
 • Merač
 • Čas trvania zvárania
 • Číslo chyby pri prerušení zvárania
 • Rýchlosť podávania drôtu v metrických a imperiálnych jednotkách
 • Číslo charakteristiky
 • Prevádzkový režim (2T, S2T, 4T, S4T, bodové zváranie, intervalové zváranie, SynchroPulse)
 • Signatúra pre každé číslo zvaru
 • Šablóna pre súbor .csv
 • Číslo EasyJobu

ZVÁRACÍ HORÁK S DODATOČNÝMI FUNKCIAMI INDIVIDUÁLNE PRISPÔSOBITEĽNÝ

 MULTILOCK

pw-TransSteelCompact-Zusatz-01-Multilock

PATENTOVANÉ ROZHRANIE

Pomocou patentovaného rozhrania Multilock je možné individuálne prispôsobiť zvárací horák MIG/MAG* príslušným požiadavkám. Vďaka rozmanitému výberu tiel zváracích horákov – pokiaľ ide o dĺžku a uhol zakrivenia – možno pohodlne zvárať aj ťažko dostupné konštrukčné diely. V prípade pochybností je najlepšou alternatívou flexibilné telo zváracieho horáka.

* Štandardné zváracie horáky a zváracie horáky Up/Down

TIG MULTI-CONNECTOR

pw-TransSteelCompact-Zusatz-02-TMC

PRÍDAVNÉ FUNKCIE PRE MULTIPROCESNÉ SYSTÉMY

Ako ozajstný multiprocesný zvárací systém ponúka TransSteel prípojku pre zvárací horák TIG s prídavnými funkciami – TIG Multi Connector (TMC). Vďaka tomu je aj pri zváraní TIG možné použitie zváracích horákov Up/Down.

 FSC

pw-TransSteelCompact-Zusatz-03-FSC

FRONIUS SYSTEM CONNECTOR

Fronius System Connector (FSC) slúži ako centrálna prípojka pre všetky médiá. Umožňuje pripojenie viacerých zváracích horákov rôzneho typu.

pw-TransSteelCompact-Serie-2-SK

Technické údaje: 

Zvárací prúd maximálny:

350 A

Zvárací prúd minimálny:

10 A

Zvárací prúd / Doba zapnutia [10min/40°C]:

350A 40% MIG/MAG, MMA, TIG

Zvárací prúd / Doba zapnutia [10min/40°C]:

300A 60% MIG/MAG, MMA, TIG

Zvárací prúd / Doba zapnutia [10min/40°C]:

250A 100% MIG/MAG, MMA, TIG

Napätie chodu naprázdno:

59 V

Sieťové napätie:

3 x 380V / 400V / 460V

Krytie:

IP 23

Hmotnosť:

35 kg

Dĺžka /Šírka /Výška ( mm):

747 x 300x 497

 

 

 

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: